Soweetootti daldaltootni biyya ormaa saamaman

Saamicha bara darbe Soweetootti raawwatame Image copyright Sowetan

Afrikaa Kibbaa dhiyeenya magaala Johaanisbarg, bulchiinsa Soweetootti manneen daldalaa lammiilee alaa ta'an jiraattotaan saamaman.

Saamichi daldaltoota lammii biyyoota biroorratti xiyyeefate kun, halkan edaa eegalamuu miidiyaaleen biyyattii gabaasaniiru.

Bara darbes naannoodhuma kanatti saamichi daldaltoota lammiilee Somaalee, Itoophiyaafi kaan irratti xiyyeefate raawwatamee ture.

Sababni saamichi kun raawwatamuuf daldaltoonni kunniin wantoota yeroo itti fayyadama isaanii darbe gurguruutti jiru jedhu ta'uus, meeshadhuma akkas jedhaniin saamanii fudhachuun mormii guddaa kaaseera.

Biiyyattii keessatti jibba lammiilee biyya biroorratti bu'uuraffemeen haleellaan qaqqabaa jiru yeroo gara yerootti dabalaa dhufe sadarkaa yaaddessaarra gaheera.

Saamicha kaleessaa kana lammiileen biyyattii hedduun Twiitara irratti haashataagii #Sowetolooting jedhuun balaalefachuun barreessaa, suura manneen daldalaa saamamaniis qoodaa jiru.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata