جان کری، روسیه و سوریه را به "ارتکاب جنایات جنگی در حلب" متهم کرد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

جان کری، روسیه و سوریه را به "ارتکاب جنایات جنگی در حلب" متهم کرد

وزیرانِ خارجه آمریکا و بریتانیا، در یک جلسه خبری - بلافاصله بعد از نشست امروز لندن، که با حضور نمایندگان ده کشور اروپایی و همتایان عربشان در منطقه خاورمیانه، و برای پایان دادن به آنچه در حلب می گذرد، برگزار شد، از قصدشان، برای اعمال تحریمهای جدید اقتصادی، علیه حکومت بشار اسد و حامیانش گفتند. وزیر خارجه آمریکا، به شدت از روسیه انتقاد کرد که - به گفته او-" به جای حمله به گروههایی مثل جبهه نصرت، مخالفان معتدل اسد را هدف قرار می دهد".

جان کری، روسیه و سوریه را به «ارتکاب جنایات جنگی در حلب» متهم کرد. همزمان در سوریه، نیروهای مخالف اسد در شمال این کشور، با حمایت ارتش ترکیه، شهردابق را - که برای داعش اهمیت نمادین زیادی داشت- از دست این گروه خارج کرده اند.

کسری ناجی گزارش می دهد.